Disa pjesëza kryesore nga mësimet në Iam-power.com

22.Janar 2015

Disa pjesëza kryesore nga mësimet në Iam-power.com

Kur ne filluam të trajnohemi në GIN në vitin 2010, mentori ynë na Uli dhe na tha se ëndërrat tona financiare, ëndërrat tona të biznesit, lidhjes sonë dhe ëndërrat personale varen shumë nga një shkathtësi shumë e rëndësishme dhe ajo është  aftësia për të “komunikuar mirë.” Ai na tha nëse ju nuk mësoni se si ju qartë dhe thjeshtë të ndani mesazhin tuaj ju do të vuani shumë në jetë dhe biznes. Dhe  kjo filloi rrugëtimin tonë që ne të mësojmë si të bëhemi komunikues të mirë.
Të komunikosh në mënyrën e duhur është një shkathtësi që duhet ta mësoni dhe zhvilloni, dhe sa më shumë trajnime profesionale të kemi aq më profesional do të jemi!
Një nga ato trajnime për studim nga shtëpia është edhe produkti I ri I Iam-Power:
NJË NDËRMARËS MILIONER
Kurs për Studim nga Shtëpia

Ky kurs përfshin:
8 DVD-HD (VIDEO) gjithë përmbajtjen e Seminarit tonë me të njëjtin emër!
8 CD (AUDIO) që theksojnë dhe rrisin Trajnimin e Folësit-Milioner
Librin e punës
MËSO SI TË FLASËSH SI NJË NDËRMARËS MILIONER
Është një studim i thelluar i cili do të ju mësoj sekretet e brendëshme se si të krijoni sukses financiar në biznesin tuaj gjatë të folurit ose komunikimit. Ne do të shqyrtojmë thellësitë e marketingut, shitjes, ndërtimin e një prezantimi, krijimin e produkteve tuaja dhe nisjen tuaj në treg. Objektivi ynë është që të ju jap mjete për të fituar $ 10.000 ose më shumë çdo herë që të flisini kur të prezentoni produktin tuaj.
Nga kursi për Studim nga Shtëpia
MËSO SI TË FLASËSH SI NJË NDËRMARËS MILIONER
Do të përfitojnë të gjithë ata që kanë një biznes ekzistues, produkt ose shërbim, ose dëshirojnë të përmirësojë marrëdhëniet personale dhe profesionale. Në këtë trajnim ekskluziv ju do të mësoni jo vetëm sistemet e marketingut dhe protokollet e avancuara që janë të lehta për të zbatuar, por ju do të mësoni se si të rrisni biznesin tuaj dhe të ardhurat nëpërmjet fuqisë së Energjisë.

Një udhëheqës është një shërbyes!
“Motoja e çdo udhëheqësi duhet të jetë” i madhi ndër ju do të jetë shërbyesi  i të gjithëve! ”
Kuptimi motivit tuaj dhe të tjerëve!
“… Askush nuk bën asnjëherë asgjë pa një motiv. Njerëzit ndajnë përvojën e tyre, njohuritë e tyre dhe ndihmën e tyre ndaj njerëzve të tjerë, sepse ata kanë një motiv të mjaftueshëm për të bërë kështu. ”
Mendimet tuaja diktojnë veprimet tuaja!
“… Çdo njeri është në vendin ku ai është tani për shkak të qëndrimit të tij mendor I cili është i shprehur përmes personalitetit të tij.”

Mimoza dhe Avni Thaqi
“Fakulteti” GIN dhe Iam-Power
Nëse bëni të njëjtat gjëra që bëni sot, ju do të fitoni të njëjtat gjëra që i fitoni sot!

Copyright Iam-Power © *|2016|* *SUN AND STARS|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
mimoza88@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s